Truck

Om oss

Företaget bildades 1990 genom ett övertagande av en redan etablerad rörelse. Sedan starten har företaget sysslat med olika entreprenader och lyftuppdrag, (både långa och korta med hjälp av vår teleskoptruck och vår personlift), i första hand åt byggbranschen där vi har Peab, Skanska, NCC, Tommy Byggare och en mängd andra, både små och stora företag som uppdragsgivare. Men även industri, kommun och privatpersoner är viktiga kunder.

Vi har hela tiden försökt att vara lyhörda för våra kunders önskemål och jobbat hårt för att uppnå och tillgodose dessa med olika typer av utrustningar och tillbehör i vår maskinpark.

Långsiktigt jobbar vi med att ha en bra och väl underhållen maskinpark, samt vid nyinvesteringar och byten, så långt det är möjligt att miljöanpassa den. Företaget är medlem i Maskinentreprenörerna som är en avdelning i Svenskt Näringsliv. Vi har också ett samarbete med Åkericentralen i Alingsås.