Lossning och lastning

Kvalitetspolicy

  • Vår kvalitetspolicy innebär att:
  • Vi vill tillgodose kundens förväntningar. För att lyckas med detta måste vi inse att kvaliteten på tjänsterna hör ihop med hur arbetet blir utfört.
  • Vi måste var och en utföra kontroller.
  • Utföra uppdragen enligt kundens behov.
  • Hålla vad vi lovat.
  • Utveckla och förbättra hela verksamheten löpande.

 

Miljöpolicy

Vi vill vid varje uppdrag med våra resurser och förutsättningar samt kundens krav arbeta för:

  • Att öka miljömedvetenheten så att alla känner ansvar för miljöarbetet
  • Följa miljölagstiftning samt andra krav och lagar som berör verksamheten
  • Att använda miljöklassade fordon.

Insatserna styrs av vad som kan avses ekonomiskt rimligt, tekniskt genomförbart och miljömässigt motiverat.

Målsättningen skall vara att leva upp till våra kunders krav och förväntningar så långt det är möjligt.