ALLT INOM LAST & LOSSNING

Vi utför olika entreprenader och lyftuppdrag, både långa och korta med hjälp av våra teleskoplastare. De flesta uppdragen är åt byggbranschen där vi har Peab, Skanska, NCC, Tommy Byggare och en mängd andra, både små och stora företag som uppdragsgivare. Men även industri, kommun och privatpersoner är viktiga kunder för oss på Alingsås Trucktjänst.

mattias

0706-32 06 32, Mattias Löfman

Våra maskiner

Alingsås Trucktjänst har en flexibel maskinpark med truck, personlift och teleskoptruck för att kunna utföra en mängd olika uppdrag. Maskinerna kan utrustas med gafflar, skopor, personkorg, kranarmar, betongskopa, högtippande skopa, klämaggregat, snöplogar, sandskopa,vajerspel, upptagande sop m.m. I samtliga maskinerna finns oljesaneringsmaterial för att snabbt kunna vidta åtgärder vid ett eventuellt oljeläckage. Vi tillhandahåller även 3 m³ intercontainrar.

Merlo P35.13

Merlo P38.13

Merlo TF38.10 

Merlo Roto 40.30

Om oss

Företaget bildades 1990 genom ett övertagande av en redan etablerad rörelse. Sedan starten har företaget sysslat med olika entreprenader och lyftuppdrag, (både långa och korta med hjälp av vår teleskoptruck och vår personlift), i första hand åt byggbranschen där vi har Peab, Skanska, NCC, Tommy Byggare och en mängd andra, både små och stora företag som uppdragsgivare. Men även industri, kommun och privatpersoner är viktiga kunder.

Vi har hela tiden försökt att vara lyhörda för våra kunders önskemål och jobbat hårt för att uppnå och tillgodose dessa med olika typer av utrustningar och tillbehör i vår maskinpark.

Långsiktigt jobbar vi med att ha en bra och väl underhållen maskinpark, samt vid nyinvesteringar och byten, så långt det är möjligt att miljöanpassa den. Företaget är medlem i Maskinentreprenörerna som är en avdelning i Svenskt Näringsliv. Vi har också ett samarbete med Åkericentralen i Alingsås.

Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy innebär att:

Vi vill tillgodose kundens förväntningar. För att lyckas med detta måste vi inse att kvaliteten på tjänsterna hör ihop med hur arbetet blir utfört.

Vi måste var och en utföra kontroller.

Utföra uppdragen enligt kundens behov.

Hålla vad vi lovat.

Utveckla och förbättra hela verksamheten löpande.

Miljöpolicy

Vi vill vid varje uppdrag med våra resurser och förutsättningar samt kundens krav arbeta för:

Att öka miljömedvetenheten så att alla känner ansvar för miljöarbetet

Följa miljölagstiftning samt andra krav och lagar som berör verksamheten

Att använda miljöklassade fordon.

Insatserna styrs av vad som kan avses ekonomiskt rimligt, tekniskt genomförbart och miljömässigt motiverat.

Målsättningen skall vara att leva upp till våra kunders krav och förväntningar så långt det är möjligt.

alingsastrucktjanst logo

0706-32 06 32, Mattias Löfman